DYNETICS

Growth Management

 

Dynetics konsulter har mångårig bakgrund i
chefsbefattningar såsom Verkställande Direktör,
Chief Financial Officer, Chief Thechnology Officer,
försäljnings- och marknadschef samt är alla
erfarna förändringsledare med best practice-
kunskap om hur beständig tillväxt skapas.

För exempel på våra konsultprofiler vänligen
e-posta info[at]dynetics.se med en beskrivning
av vilken kompetens Ni efterfrågar så återkommer
vi inom 24 timmar.

 

 

 

 

 

 

25 September 2010 »

Dynetics Growth Management
lanserar ny hemsida.

 

15 Maj 2009 »

Dynetics Growth Management
flyttar in i nya lokaler på 
Nybrogatan i Stockholm

 

21 Juni 1997 »

Dynetics öppnar konsult-
verksamhet inom försäljning 
och ledningsfrågor