DYNETICS

Growth Management

 

 

Välkommen till Dynetics Growth Management! Vi hjälper
företagsledningar och chefer att planera och genomföra
verksamhetsförbättringar samt skapa tillväxt.

Med egna erfarenheter från ledningsbefattningar såsom
försäljningsdirektör, marknads- och affärsområdeschef 
mfl. tillför vi råd och stöd i förändringsprocesser och hjälper
våra uppdragsgivare att säkerställa framgång. I de flesta fall
tillför vi även ledningskraft i form av förändringsledare och
interim management för att genomföra förändringar med
hög precision
tillsammans våra uppdragsgivare.

 

Dynetics tillhandahåller en rad tjänster som alla anpassas efter
uppdragets karaktär.

Kontakta oss gärna via info[at]dynetics.se eller 070-999 80 44
för en kostnadsfri diskussion om hur Dynetics praktiskt kan hjälpa
Er att uppnå och överträffa era verksamhetsmål och genomföra
Era strategier. 

 

 

25 September 2010 »

Dynetics Growth Management
lanserar ny webbsida.

 

15 Maj 2009 »

Dynetics Growth Management
flyttar in i nya lokaler på 
Nybrogatan i Stockholm

 

21 Juni 1997 »

Dynetics erbjuder konsulter

inom försäljning och

ledningsfrågor